Προκήρυξη Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 1η συνεδρίασή της (20/9/2021), αποφάσισε την προκήρυξη νέων θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων.

Δείτε αναλυτικά τα ερευνητικά θέματα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά