Έναρξη μαθήματος "Μαθηματικά Ι"

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι διαλέξεις του μαθήματος «Μαθηματικά Ι» (1ΟΥ Έτους) θα ξεκινήσουν από την Παρασκευή 7/10/2022.

Η αναπλήρωση του μαθήματος της Τετάρτης 5/10/2022 θα γίνει σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα σε επόμενο χρόνο.

Από τη Γραμματεία

3/10/2022