Προκήρυξη Δύο Θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

O Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, κατά το Εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, στα γνωστικά αντικείμενα:

  • Μαρξιστική Οικονομική ΙΙ για την αυτοδύναμη διδασκαλία του ομοειδούς μαθήματος επιλογής του Προγράμματος Σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, τετάρτου (4ου) εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.
  • Principles of Sociology για την αυτοδύναμη διδασκαλία του ομοειδούς μαθήματος επιλογής, τετάρτου (4ου) εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, στους προπτυχιακούς φοιτητές του Προγράμματος Εrasmus του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η γλώσσα διδασκαλίας του μαθήματος είναι η αγγλική.

Η απασχόληση θα είναι μερική δυνάμει σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, το κόστος της οποίας θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Ο.Π.Α.

Η διάρκεια της απασχόλησης ορίζεται σε ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο με δυνατότητα ανανέωσης κατ’ ανώτατο όριο έως τη συμπλήρωση έξι (6) συνεχών ακαδημαϊκών εξαμήνων ή τριών (3) συνεχών 
ακαδημαϊκών ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να αποστείλουν, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέχρι την Τρίτη, 23 Ιανουάριου 2024, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος econ@aueb.gr , τηλ. 2108203 416, τα αναφερόμενα στην προκήρυξη δικαιολογητικά.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης είναι διαθέσιμο εδώ.