ΔΑΔ στις ΜΜΕ

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του ερευνητικού έργου "ΔΑΔ στις ΜΜΕ"

Το ερευνητικό έργο, με τίτλο "ΔΑΔ στις ΜΜΕ", στοχεύει στην εξέταση των πρακτικών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Ο κύριος στόχος του έργου είναι να διερευνήσει και να προτείνει τις καλύτερες πρακτικές ΔΑΔ που σχετίζονται με την οργανωσιακή απόδοση και την καινοτομία.

Αυτή η έρευνα υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) στο πλαίσιο της "Πρώτης Πρόσκλησης για Έργα Έρευνας του Ί.Ε.Κ.Ε.Ε. για την υποστήριξη Καθηγητών και Ερευνητών και τη χορήγηση επιδοτήσεων για απόκτηση ακριβούς ερευνητικού εξοπλισμού" (Αριθμός Έργου: 1683). Το έργο διεξάγεται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Κύπρου.