Παράταση υποβολής αιτήσεων ακαδ.έτους 2023-24 έως 14 Ιουλίου 2023

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά» για το ακαδ. έτος σπουδών 2023-2024.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα  δικαιολογητικά (τα οποία αναφέρονται στην επισυναπτόμενη προκήρυξη) έως την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023

Επισημαίνεται ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και όσοι αναμένουν να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Εφόσον γίνουν δεκτοί, θα είναι δυνατή η εγγραφή τους μετά την υποβολή βεβαίωσης ολοκλήρωσης των σπουδών τους.