Σε ποιούς απευθύνεται

Το ΠΜΣ πλήρους φοίτησης στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά απευθύνεται σε αποφοίτους πανεπιστημιακών ιδρυμάτων οικονομικών ή/και θετικών επιστημών οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει πρόσφατα και επιθυμούν να εξειδικεύσουν τις σπουδές τους προκειμένου να σταδιοδρομήσουν στο μέλλον ως ανώτερα στελέχη σε μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς, χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, υπουργεία, δημόσιες αρχές κ.λπ.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά / MSc in Applied Economics and Finance σκοπεύει στην εμβάθυνση της επιστημονικής κατάρτισης οικονομολόγων στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά.

Οι θεματικές ενότητες που καλύπτει το πρόγραμμα είναι: Οικονομική Ανάλυση για επιχειρηματικές αποφάσεις, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική, Βιομηχανική Οργάνωση, Πολιτική Ανταγωνισμού & Ρύθμισης, Παίγνια και Στρατηγικές Αποφάσεις, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία και Ανάλυση Δεδομένων, Χρηματοοικονομική Ανάλυση &Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου, Αποτίμηση Χρεωγράφων, Παράγωγα, Αποτελεσματικότητα και Ρύθμιση Κεφαλαιαγορών, Χρηματοοικονομική Οικονομετρία, Οικονομικά της Κτηματαγοράς, Οικονομική του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας, Τραπεζική Στρατηγική, Οικονομικά της Εργασίας, Χρηματοοικονομική Ιστορία, Διεθνής Οικονομία και Αγορές, Αντιμονοπωλιακή Οικονομική.