Σκοπός

Η προτεραιότητα του ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά είναι να φέρει κοντά υψηλής ποιότητας φοιτητές, οι οποίοι ενδιαφέρονται για εφαρμογές της σύγχρονης οικονομικής επιστήμης σε πρακτικά προβλήματα του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, με το υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συγκεκριμένα, στόχοι του Προγράμματος είναι:
  • Η προετοιμασία των φοιτητών για την αντιμετώπιση προβλημάτων της πραγματικής οικονομίας με την δημιουργία στέρεων θεμελίων στην θεωρία και πρακτική της οικονομικής ανάλυσης αλλά και την καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας
  • Η εφαρμογή της παρεχόμενης επιστημονικής γνώσης με ιδιαίτερη έμφαση στην χρήση κατάλληλων σύγχρονων ποσοτικών εργαλείων στη διδασκαλία
  • Η καλλιέργεια πνεύματος επιχειρηματικότητας και νεωτερισμού και με διοργάνωση διαλέξεων από διακεκριμένα στελέχη επιχειρήσεων
  • Η παρακολούθηση των εξελίξεων στην έρευνα πάνω στην οικονομική επιστήμη σε διεθνές επίπεδο, με την διοργάνωση διαλέξεων και παρουσιάσεων από διακεκριμένους επιστήμονες
  • Η παρακολούθηση και ανάλυση των οικονομικών εξελίξεων στην Ελλάδα και τον κόσμο με σεμινάρια και διαλέξεις από στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου
  • Η συνεισφορά στον εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων των φοιτητών του στις νέες μεθόδους και πρακτικές της οικονομικής ανάλυσης