Σκοπός

Σκοπός του ΠΜΣ "Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά", είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης και η επιστημονική κατάρτιση των σπουδαστών του στα εφαρμοσμένα οικονομικά και χρηματοοικονομικά με σκοπό τον καλύτερο δυνατό επαγγελματικό τους προσανατολισμό και την εργασιακή ανέλιξη τους σε διεθνές και εγχώριο περιβάλλον. Η πραγμάτωση αυτού του σκοπού επιτυγχάνεται μέσω της εκμάθησης σύγχρονων μεθόδων στα οικονομικά και χρηματοοικονομικά και τεχνικών εφαρμογών, που ανταποκρίνεται τόσο στις σύγχρονες απαιτήσεις της επιστήμης όσο και στις ανάγκες της Ελληνικής Οικονομίας.

Συγκεκριμένα, οι στόχοι του Προγράμματος είναι:

  • Η προετοιμασία των φοιτητών για την αντιμετώπιση προβλημάτων της πραγματικής οικονομίας με την δημιουργία στέρεων θεμελίων στην θεωρία και πρακτική της οικονομικής ανάλυσης και των χρηματοοικονομικών, αλλά και την καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας
  • Η εφαρμογή της παρεχόμενης επιστημονικής γνώσης με ιδιαίτερη έμφαση στην χρήση κατάλληλων σύγχρονων ποσοτικών εργαλείων στη διδασκαλία
  • Η καλλιέργεια πνεύματος επιχειρηματικότητας και νεωτερισμού και με διοργάνωση διαλέξεων από διακεκριμένα στελέχη επιχειρήσεων και της αγοράς.
  • Η παρακολούθηση των εξελίξεων στην εφαρμοσμένη έρευνα πάνω στην οικονομική επιστήμη σε διεθνές επίπεδο, με την διοργάνωση διαλέξεων και παρουσιάσεων από διακεκριμένους επιστήμονες
  • Η παρακολούθηση και ανάλυση των οικονομικών εξελίξεων στην Ελλάδα και τον κόσμο με σεμινάρια και διαλέξεις από στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου
  • Η συνεισφορά στον εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων των φοιτητών του στις νέες μεθόδους και πρακτικές της οικονομικής ανάλυσης και των χρηματοοικονομικών