Καριέρα

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος «Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά» έχουν εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα  όπως τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμβουλευτικές εταιρίες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αλλά και σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς όπως εφορίες, ανεξάρτητες αρχές, Επιτροπή Ανταγωνισμού, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, Γραφείο Προϋπολογισμού Κράτους στη Βουλή, κ.α. ενώ η ανεργία μεταξύ των αποφοίτων του Προγράμματος είναι πολύ χαμηλή. Το ΠΜΣ έχει τροφοδοτήσει την αγορά εργασίας με περισσότερο από 1000 απόφοιτους του σε θέσεις ευθύνης και υψηλής επιρροής τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, ενώ έχει αποτελέσει εφαλτήριο για διακεκριμένες ακαδημαϊκές σταδιοδρομίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Επιπλέον οι απόφοιτοι έχουν πρόσβαση στον 3ο κύκλο διδακτορικών σπουδών του Τμήματος. Οι σταθερές γνώσεις των αποφοίτων των ΠΜΣ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σε ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών και ποσοτικών  εργαλείων, τους επιτρέπει να γίνονται δεκτοί σε κορυφαία προγράμματα σπουδών και στην Ελλάδα και διεθνώς, με ειδίκευση στα Οικονομικά, στην Οικονομετρία, στα Χρηματοοικονομικά, στην Φειδωλή Πολιτική και στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά.

Οι συνήθεις σταδιοδρομίες για τους αποφοίτους μας περιλαμβάνουν:

Economist

Financial risk analyst

Data analyst

Financial planner

Economic researcher

Financial consultant

Investment analyst

Public sector roles