Προεπισκόπηση

Το Πρόγραμμα εφοδιάζει τους φοιτητές μας με όλες τις απαραίτητες γνώσεις σε εφαρμοσμένο επίπεδο, αλλά και όλα τα επιστημονικά εργαλεία προκειμένου να καταστούν ικανοί να αξιολογήσουν και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού και οικονομικού περιβάλλοντος. Μέσω του συγκεκριμένου Προγράμματος σου δίνεται μια μοναδική ευκαιρία να αναπτύξεις τις γνώσεις σου και να αποκτήσεις επιδεξιότητες που θα επιτρέψουν την ορθή αξιολόγηση των προβλημάτων που ανακύπτουν στο σύγχρονο επιχειρησιακό και οικονομικό περιβάλλον, και στην αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Αξιοποιώντας τη διδακτική, ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία των αναγνωρισμένου κύρους καθηγητών του όπως και των καθηγητών άλλων εγχωρίων και ξένων Πανεπιστημίων, σε συνδυασμό με την από κοινού συνεργασία με υψηλόβαθμα και καταξιωμένα στελέχη από μεγάλους οργανισμούς με εξίσου σημαντική διδακτική δραστηριοποίηση, το Πρόγραμμα προσφέρει υψηλής στάθμης μετεκπαίδευση στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά.

Bασικά Στοιχεία

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων έως 25/08/2023.

Διάρκεια: 3 εξάμηνα (πλήρους φοίτησης). Τα μαθήματα διεξάγονται στις χρονοζώνες μεταξύ 09:00-18:00.

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Προαπαιτούμενα: Πτυχίο από Α.Ε.Ι  της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και Πιστοποιητικό Αγγλικών σε επίπεδο Πολύ καλό ή Άριστα

Δίδακτρα: 5.400€

Νέα

Είπαν για εμάς

Έχοντας αποκτήσει το πτυχίο Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής έψαχνα για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα με το οποίο θα εμβάθυνα στον οικονομικό τομέα. Το ΜΠΣ στην οικονομική επιστήμη βαδίζοντας στον κόσμο της αγοράς και ακολουθώντας ενδιαφέροντες τρόπους διδασκαλίας (διοργάνωση επισκέψεων από μεγάλες εταιρείες, ανάλυση case studies κλπ) μου έδωσε την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με διάφορες εταιρίες, να δω τον τρόπο που δουλεύουν αλλά και να αναλύσω σημαντικά οικονομικά γεγονότα. Μέσα από τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, κατάλαβα τι ακριβώς ήθελα να κάνω, πού έπρεπε να κινηθώ, καθώς και να σχολιάσω αποφάσεις σε οικονομικά γεγονότα, αλλά και να δημιουργήσω την δική μου γνώμη για αντίστοιχες καταστάσεις. Δύο χρόνια μετά όντας σύμβουλος στον χρηματοοικονομικό τομέα στην εταιρεία Accenture, συνειδητοποιώ πως η απόκτηση του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού τίτλου έχει συμβάλλει ουσιαστικά στην εξέλιξή μου στον επαγγελματικό στίβο. Η ανάληψη ομαδικών εργασιών σε συνδυασμό με τη σωστή καθοδήγηση και οργάνωση με βοήθησαν στο να αναπτύξω το ομαδικό μου πνεύμα, χαρακτηριστικό ιδιαιτέρως χρήσιμο για τη σημερινή μου θέση δεδομένου πως συνεργάζομαι με πλήθος επαγγελματιών της ημεδαπής αλλά και της αλλοδαπής. Τέλος, η ανάπτυξη αναλυτικών δεξιοτήτων συνετέλεσε στην κατανόηση και διεκπεραίωση κρίσιμων αρμοδιοτήτων.

Ευαγγελία Σταυροπούλου, Απόφοιτος του ΠΜΣ πλήρους φοίτησης, 2014 Analyst, Accenture Financial Services, Ελλάδα

«Επαγγελματικές ικανότητες που θα χρησιμοποιείς για χρόνια, αλλά θα μάθεις σε λίγο καιρό!!! Σε καιρούς κρίσης, ο καθένας οφείλει να κάνει στον επαγγελματικό τομέα, ότι καλύτερο μπορεί και στο Πρόγραμμα μαθαίνει, με τον καλύτερο τρόπο, πώς να μετατρέπει τις καταστάσεις που αντιμετωπίζει, σε πλεονέκτημα υπέρ του. Κάθε απόφοιτος του Προγράμματος παίζει και έναν σημαντικό ρόλο στο μέλλον του ίδιου του Προγράμματος, καθώς εισάγει στην αγορά μια «καινοτομία» που τον κάνει πιο ανταγωνιστικό. H φήμη και το ακαδημαϊκό επίπεδο του Πανεπιστημίου από την άλλη, αποτελούν εγγύηση για το επαγγελματικό μέλλον των αποφοίτων. Το Πρόγραμμα βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων των Στελεχών της ελληνικής αγοράς για χρόνια και αυτό δεν έγινε με το να μένει στατικό και άκαμπτο, αλλά με σκληρή δουλειά τόσο από τους φοιτητές όσο και από τους καθηγητές. Η ελληνική οικονομία αλλάζει και εξελίσσεται μέσω νέων προκλήσεων και το Πρόγραμμα, μπορεί να εγγυηθεί στους αποφοίτους του ότι θα έχει αποτέλεσμα και θα τους κάνει να ξεχωρίσουν».

Βάσια Σπηλιοπούλου Απόφοιτος του ΠΜΣ μερικής φοίτησης Εθνική Τράπεζα Δ/νση Πιστοδοτήσεων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Τομέας Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου & Ανάπτυξης Προϊόντων | Στέλεχος Τομέα Πιστοδοτήσεων

Το ΜΠΣ στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική με βοήθησε καθοριστικά στην μετέπειτα επαγγελματική μου πορεία, καθώς αποκόμισα όχι μόνο πολύτιμες γνώσεις, αλλά επίσης μου καλλιέργησε περαιτέρω δεξιότητες όπως επιμονή, αποφασιστικότητα και διαρκής προσπάθεια για το καλύτερο αποτέλεσμα, στοιχεία απαραίτητα για μια επιτυχημένη επαγγελματική καριέρα.

Δημήτριος Κλεισιάρης, Απόφοιτος του ΠΜΣ πλήρους φοίτησης, 2012 Investment Funds Oversight and Valuation State Street Bank, Λουξεμβούργο

Έλενα Γιαννακοπούλου Απόφοιτος του ΠΜΣ πλήρους φοίτησης, 2010 Energy Markets Associate, Bloomberg New Energy Finance, Ηνωμένο Βασίλειο

Το 2008, έχοντας αποφοιτήσει από την σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, αποφάσισα να κάνω το επόμενο βήμα, παρακολουθώντας το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Εφαρμοσμένης Οικονομικής Επιστήμης και Χρηματοοικονομικών του ΟΠΑ. Μερικά χρόνια αργότερα συνειδητοποιώ πως η επιλογή μου με δικαίωσε απόλυτα. Είναι ένα πρόγραμμα απαιτητικό, οργανωμένο, με εξαιρετικά υψηλό επίπεδο και ταυτόχρονα ενδιαφέρον. Με μαθήματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων από θεωρία παιγνίων και οικονομικά πολιτικής ανταγωνισμού μέχρι οικονομετρία και χρηματοοικονομικά, και παρέχουν τις βάσεις προκειμένου να αντιμετωπίσεις τα πιο απαιτητικά ζητήματα της σύγχρονης αγοράς. Δουλεύοντας στον τομέα των ενεργειακών αγορών αντιλαμβάνομαι τον αντίκτυπο που έχει η γνώση που απέκτησα από το πρόγραμμα στην καθημερινή μου εργασία και κατ’ επέκταση σε ένα από τα σύγχρονα μεγάλα ζητήματα όπως οι ενεργειακές επενδύσεις.

Έλενα Γιαννακοπούλου, Απόφοιτος του ΠΜΣ πλήρους φοίτησης, 2010 Energy Markets Associate, Bloomberg New Energy Finance, Ηνωμένο Βασίλειο

Ξεκίνησα το Μεταπτυχιακό στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά με στόχο να αποκτήσω γνώσεις γύρω από τους στρατηγικούς πυλώνες μιας σύγχρονης επιχείρησης. Μέσα από τον κύκλο σπουδών που προσφέρει σε συνδυασμό με την υψηλής ποιότητας διδασκαλία από καταξιωμένους καθηγητές στο χώρο τους είχα την δυνατότητα να εμπλουτίσω το γνωσιακό μου υπόβαθρο στην οικονομική επιστήμη αντιπαραβάλλοντας την ευρωπαϊκή πραγματικότητα και βρίσκοντας δημιουργικές λύσεις σε μείζονα οικονομικά ζητήματα. Μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι η παρακολούθηση του προγράμματος αποτέλεσε μια πολύτιμη εκπαιδευτική εμπειρία και ένα πολύ σημαντικό εφόδιο για την επαγγελματική μου σταδιοδρομία ανταποκρινόμενο πλήρως στις υψηλές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Δανάη Κολοκοντέ Απόφοιτος του ΠΜΣ μερικής φοίτησης (2011-2013) Business & Operation Analyst,Strategy and Analysis Department,CQS

Ο συνδυασμός των τεχνικών γνώσεων και της στρατηγικής σκέψης είναι περιζήτητος στην αγορά εργασίας και πιο συγκεκριμένα απαιτείται από τα τμήματα αναλύσεων των μεγαλύτερων Συμβουλευτικών εταιριών και Τραπεζών. Το ΜΠΣ στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική προσφέροντάς μου τις παραπάνω δεξιότητες με βοήθησε να αντεπεξέλθω και να προσαρμοστώ στις απαιτήσεις της εργασίας μου. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής μου γνώρισα καταξιωμένους καθηγητές που έχουν την ικανότητα και κυρίως τη θέληση να με συμβουλεύουν σε κάθε βήμα μου μέχρι σήμερα. Ένα μεταπτυχιακό σαν αυτό είναι ικανό να θέσουν τον απόφοιτο ως ιδανικό υποψήφιο για υψηλούς και απαιτητικούς ρόλους.

Δρούκας Νικόλαος, Απόφοιτος του ΠΜΣ πλήρους φοίτησης, 2013 Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου του Wholesale Banking, Alpha Bank, Ελλάδα

Παύλος Μαούνης, Απόφοιτος του ΠΜΣ μερικής φοίτησης (2008-2010), Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Στέλεχος στη Διεύθυνση Διαχείρισης Εταιρικών Πιστοδοτήσεων Επέλεξα να παρακολουθήσω το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην αρχή της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας, γεγονός που με βοήθησε να διευρύνω το γνωσιακό μου υπόβαθρο και να αναπτύξω δεξιότητες που βρίσκουν καθημερινή εφαρμογή στην εργασία μου. Οι καταξιωμένοι και άψογα καταρτισμένοι διδάσκοντες δεν καταφέρνουν απλά να επιβεβαιώσουν την καλή φήμη του προγράμματος, αλλά εμπνέουν τους φοιτητές να ικανοποιήσουν στο έπακρο τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες. Με γνώμονα το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και τη διαρκή ανάγκη για επιμόρφωση που απαιτεί το σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον, συστήνω αυτό το πρόγραμμα ανεπιφύλακτα.

Παύλος Μαούνης, Απόφοιτος του ΠΜΣ μερικής φοίτησης (2008-2010), Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος