Επικοινωνία

Το γραφείο της γραμματείας του μεταπτυχιακού προγράμματος βρίσκεται στο κτίριο Έρευνας και Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ.

Διεύθυνση: Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62, 9ος όροφος, γραφείο 909

Τηλέφωνο: 210 8203 649

E-mail: post.econ.st@aueb.gr


Φόρμα Επικοινωνίας