2ος Κύκλος Υποβολής Αιτήσεων για το ακαδ.έτος 2023-24

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινά 2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων για το  ΠΜΣ «Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά» για το ακαδ. έτος σπουδών 2023-2024, από Παρασκευή 21/072023 έως Παρασκευή 25/08/2023. Κατά τα λοιπά ισχύει η επισυναπτόμενη αρχική προκήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα  δικαιολογητικά (τα οποία αναφέρονται στην επισυναπτόμενη  προκήρυξη της ανακοίνωσης) έως την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023

Επισημαίνεται ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και όσοι αναμένουν να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Εφόσον γίνουν δεκτοί, θα είναι δυνατή η εγγραφή τους μετά την υποβολή βεβαίωσης ολοκλήρωσης των σπουδών τους.