Φόρμα Υποβολής Παραπόνων

Στο Π.Μ.Σ. στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά, στο πλαίσιο της βελτίωσής του προγράμματος σπουδών και της περαιτέρω ενίσχυσης της φοιτητοκεντρικής προσέγγισης, σας παρέχουμε τη δυνατότητα έκφρασης τυχόν παραπόνων, παρατηρήσεων και σχολίων που άπτονται της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Μπορείτε να συμπληρώσετε τη φορμα υποβολής παραπόνων εδώ .