Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφιότητας Ακαδ. Έτους 2024-25: 12/02/2024-28/06/2024

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινά η Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφιότητας 2024-25 για το ΠΜΣ «Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά» για το ακαδ. έτος σπουδών 2024-2025, από Δευτέρα 12/02/2024 έως Παρασκευή 28/06/2024. Κατά τα λοιπά ισχύει η επισυναπτόμενη αρχική προκήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα  δικαιολογητικά (τα οποία αναφέρονται στην επισυναπτόμενη  προκήρυξη της ανακοίνωσης) έως την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024.

Επισημαίνεται ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και όσοι αναμένουν να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Εφόσον γίνουν δεκτοί, θα είναι δυνατή η εγγραφή τους μετά την υποβολή βεβαίωσης ολοκλήρωσης των σπουδών τους.