ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2022-2023

Το ΠΜΣ πλήρους φοίτησης στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας  για το νέο ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2022-2023. 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά έως 20-6-2022.
Επισημαίνεται ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και όσοι αναμένουν να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Εφόσον γίνουν δεκτοί, θα είναι δυνατή η εγγραφή τους μετά την υποβολή βεβαίωσης ολοκλήρωσης των σπουδών τους.