Υποτροφίες για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές της Aστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΩΑΝΝΗ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ για το ακαδ. έτος 2022-2023

Η Aστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΩΑΝΝΗ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ανακοίνωσε δημόσια πρόσκληση για χορήγηση υποτροφιών για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.