Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων έως 30 Ιουνίου 2021

Το ΠΜΣ πλήρους φοίτησης στην Επιχειρηματική Οικονομική με Αναλυτικές Μεθόδους ανακοινώνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2021-2022 έως και την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021. Πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τους όρους της μπορείτε να βρείτε εδώ