Προκήρυξη Αιτήσεων Υποβολής Αιτήσεων για το ακαδ.έτος 2024-25 έως 28/06/2024

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων για το ΠΜΣ "Επιχειρηματική Οικονομική με Αναλυτικές Μεθόδους" για το ακαδ. έτος σπουδών 2024-2025, ξεκινάει από Δευτέρα 12/02/2024 έως Παρασκευή 28/06/2024. Κατά τα λοιπά ισχύει η αρχική επισυναπτόμενη προκήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα  δικαιολογητικά (τα οποία αναφέρονται στην επισυναπτόμενη προκήρυξη της ανακοίνωσης) έως την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024.

Επισημαίνεται ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και όσοι αναμένουν να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Εφόσον γίνουν δεκτοί, θα είναι δυνατή η εγγραφή τους μετά την υποβολή βεβαίωσης ολοκλήρωσης των σπουδών τους.