ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ_ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2022-2023

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Επιχειρηματική Οικονομική με αναλυτικές μεθόδους / MSc in Business Economics with analytics προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για το ακαδημαϊκό έτους σπουδών 2022-2023. 

Το πρόγραμμα είναι ένα απο τα πιο σύγχρονα μεταπτυχιακά του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και σκοπεύει στην κατάρτιση των οικονομολόγων σε θέματα οικονομικής και στρατηγικής των επιχειρήσεων και των αγορών βάσει σύγχρονων οικονομετρικών και αναλυτικών μεθόδων. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά έως 20-6-2022.

Επισημαίνεται ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και όσοι αναμένουν να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Εφόσον γίνουν δεκτοί, θα είναι δυνατή η εγγραφή τους μετά την υποβολή βεβαίωσης ολοκλήρωσης των σπουδών τους.