Βάσεις Εισαγωγης Παλαιοτέρων Ετών

RANKING OF SDE DEPARTMENTS

RANK DEPARTMENT Univ. Entry 
Exam Points
2015
Univ. Entry 
Exam Points
2014
Univ. Entry 
Exam Points
2013
1 AF (ΛΟΧΡΗ) 17.257 17.775 16.838
2 MST (ΔΕΤ) 17.213 17.518 16.632
3 BA (ΟΔΕ) 16.409 16.699 15.830
4 MC (ΜΕ) 14.933 14.708 16.632

Rankings of SDE Departments within the School, AUEB, and other related departments of Greek Universities (2015)

DEPARTMENT RANK
within SDE
(out of 4)
within AUEB
(out of 8)
Vs other related departments of Greek Universities
(out of 31)
AF (ΛΟΧΡΗ) 1 1 1
MST (ΔΕΤ) 2 2 2
BA (ΟΔΕ) 3 3 5
MC (ΜΕ) 4 6 13

RANKING OF AUEB 8 DEPARTMENTS

Rank Department School UEE Points
2015
UEE Points
2014
UEE Points
2013
1 AF (ΛΟΧΡΗ) SDE 17.257 17.775 16.838
2 MST (ΔΕΤ) SDE 17.213 17.518 16.632
3 BA (ΟΔΕ) SDE 16.409 16.699 15.830
4 ECO (ΟΙΚΟΝ) ECON 16.370 16.320 15.570
5 INFO (ΠΛΗΡ) ITS 15.576 15.820 14.926
6 MC (ΜΕ) SDE 14.933 14.956 14.708
7 IEES (ΔΕΟΣ) ECON 14.787 14.578 13.878
8 STAT (ΣΤΑΤ) ITS 13.488 13.277 12.788