Ολοκληρωμένες διδακτορικές έρευνες

Διδάκτορας Τίτλος διατριβής Έτος ανακήρυξης
Λουκοπούλου Αποστολία Η Καταναλωτική Συμπεριφορά Αναζήτησης Ποικιλίας σε επίπεδο Προϊοντικών Χαρακτηριστικών (Attribute Level Variety-Seeking Behavior) 2020
Κοντοπούλου Βασιλική Ερευνώντας την Επιδεικτική Κατανάλωση μέσα από την προσέγγιση της Εξελικτικής Ψυχολογίας 2019
Παινέσης Γρηγόρης Σχεδιαστική ζητήματα και αποτελεσματικοί τρόποι παρουσίασης της αξίας του κουπονιού 2015
Σαριδάκης Χαράλαμπος Οι προτιμήσεις του Έλληνα καταναλωτή στην αγορά αυτοκινήτου (An analysis of consumer preferences in the Greek Car Market) 2011