Ολοκληρωμένες διδακτορικές έρευνες

Διδάκτορας Τίτλος διατριβής Έτος ανακήρυξης
Παινέσης Γρηγόρης Σχεδιαστική ζητήματα και αποτελεσματικοί τρόποι παρουσίασης της αξίας του κουπονιού 2015
Σαριδάκης Χαράλαμπος Οι προτιμήσεις του Έλληνα καταναλωτή στην αγορά αυτοκινήτου (An analysis of consumer preferences in the Greek Car Market) 2011