Μέλη ΔΕΠ

Καθηγητές
Γεώργιος Μπάλτας 
Μάρκετινγκ, Συμπεριφορά Καταναλωτή
Ph.D. Warwick Business School
Διονύσης Σκαρμέας
Μάρκετινγκ
Ph.D. Cardiff University
Αναπληρωτές Καθηγητές
Παρασκευάς Αργουσλίδης
Μάρκετινγκ
Ph.D. University of Stirling, Scotland
Κωστής Ήντουνας
Μάρκετινγκ  
Ph.D. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Επίκουροι Καθηγητές
Παναγιώτης Ρεπούσης
Διοίκηση Εφοδιαστικών Αλυσίδων
Ph.D. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δημήτρης Δρόσος 
Digital Marketing and Entrepreneurship
Ph.D. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών