Μέλη ΔΕΠ

Καθηγητές
Κωνσταντίνος Ήντουνας
Μάρκετινγκ  
Ph.D. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γεώργιος Μπάλτας 
Μάρκετινγκ, Συμπεριφορά Καταναλωτή
Ph.D. Warwick Business School
Διονύσης Σκαρμέας
Μάρκετινγκ
Ph.D. Cardiff University
Αναπληρωτές Καθηγητές
Παρασκευάς Αργουσλίδης
Μάρκετινγκ
Ph.D. University of Stirling, Scotland
Επίκουροι Καθηγητές
Δημήτρης Δρόσος 
Digital Marketing and Entrepreneurship
Ph.D. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεόδωρος Λάππας 
Επιχειρησιακή Αναλυτική
Ph.D. University of California, Riverside, U.S.A.
Παναγιώτης Ρεπούσης
Διοίκηση Εφοδιαστικών Αλυσίδων
Ph.D. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών