Υποδομές

Το εργαστήριο διαθέτει:

 • File Server
 • 10 υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας με οθόνες TFT.
 • 5 υπολογιστές για χρήση C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interviewing)
 • 1 δικτυακό εκτυπωτή laser ασπρόμαυρο
 • Scanner
 • Πλήρες σύστημα οπτικοακουστικών μέσων (Ενισχυτή 60W με μικρόφωνο και 4 Ηχεία, DVD-VIDEO Player, Projector)

Το C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interviewing) είναι ένα software της εταιρίας SAWTOOTH TECHNOLOGIES το οποίο μας επιτρέπει να διεξάγουμε έρευνες με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Το πρόγραμμα αυτό διαθέτει τις παρακάτω λειτουργίες:

 • Κατασκευή του ερωτηματολογίου με ηλεκτρονικό τρόπο.
 • Εισαγωγή των στοιχείων και των τηλεφώνων του δείγματος από διάφορες βάσεις δεδομένων ή από το EXCEL.
 • Αυτόματη εμφάνιση σε κάθε ερευνητή τυχαία ενός ερωτώμενου, αυτόματη κλήση του αντίστοιχου αριθμού τηλεφώνου και συγχρόνως αυτόματη εμφάνιση του ερωτηματολογίου στην οθόνη του ερευνητή.
 • Με την χρήση ακουστικών ο ερευνητής μπορεί να επικοινωνεί με τον ερωτώμενο χωρίς να χρησιμοποιεί τα χέρια του (Hands Free).
 • Ο ερευνητής χρησιμοποιώντας το ποντίκι του υπολογιστή του σημειώνει στην οθόνη του την απάντηση του ερωτώμενου απλά κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη θέση και στην συνέχεια κάνει κλικ στο κουμπί NEXT για να εμφανιστεί αυτομάτως στην οθόνη του η επόμενη ερώτηση ενώ συγχρόνως η προηγούμενη απάντηση αποθηκεύεται στον SERVER.
 • Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, το πρόγραμμα εξάγει τα συλλεγμένα στοιχεία σε μορφή EXCEL ή SPSS και δίνει ένα REPORT για την πρόοδο της έρευνας (πόσους καλέσαμε, πόσοι από αυτούς δεν σήκωσαν το τηλέφωνο, πόσοι απάντησαν, πόσοι αρνήθηκαν να απαντήσουν κτλ).