Άρθρα σε ΜΜΕ

2021
 • Δρόσος, Δ., «Χαράσσοντας τα ψηφιακά μονοπάτια των αυριανών marketers», Συνέντευξη-Cover Story, Marketing Week, τεύχος 1600
 • Δρόσος, Δ., «Η παιχνιδοποίηση στην υπηρεσία της μάθησης!», (2021), ΟΠΑ NEWS, Τεύχος 39, Μάιος - Αύγουστος 2021, σελ. 22-23  
2018
 • Ήντουνας, Κ. (2018), «Σύγχρονα Προγράμματα Σπουδών, Προσαρμοσμένα στις Μεταβαλλόμενες Ανάγκες της Ελληνικής και Διεθνούς Οικονομίας και Κοινωνίας», www.news247.gr, 5 Ιουλίου 2018. 
 • Μπάλτας Γ. Η ώρα του Made in Greece. Business Opinion. BNB Daily. 18-9-2018.
2017
 • Μπάλτας Γ. Ο ρόλος του brand name στον σύγχρονο κόσμο. Εφημερίδα Ντοκουμέντο, Ειδική έκδοση για την επιχειρηματικότητα, DocBrands, 22-10-2017.
2016
 • Μπάλτας Γ. Το λιανικό εμπόριο ενώπιον μεγάλων αλλαγών στην καταναλωτική συμπεριφορά. Οικονομικά Χρονικά, Τριμηνιαία έκδοση του ΟΕΕ. Τεύχος 154, 7-8-9/2016.
2013
 • Γ.Μπάλτας & Ν. Παπαβασιλείου. Εξωστρέφεια και εξαγωγική εμπορική πολιτική. Καθημερινή 26/1/2013.
2012
 • Ε. Αγγελάκη, Μπάλτας Γ, Γ. Μπαουράκης. Μεθοδολογία συμπεριφοράς του καταναλωτή προς τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Επιστημονικό Μάρκετινγκ, Τεύχος 93, Μάϊος 2012.
 • Μπάλτας Γ. Η Ελλάδα χρειάζεται παραγωγική ανασυγκρότηση με μία νέα βιομηχανική και αγροτική πολιτική. Άρθρο στην Εφημερίδα Εξπρές, 3/11/2012.
 • Μπάλτας Γ. Η αγροτική παραγωγή, ανάχωμα στην κρίση. Καθημερινή 8/12/2012.
2011
 • Ήντουνας, Κ. (2011), «Η Έννοια της Στρατηγικής Τιμολόγησης», Επιστημονικό Μάρκετινγκ, Τεύχος 88, Δεκέμβριος, σελ.59-61, Τεύχος 1366, Δεκέμβριος, σελ. 59-61.
 • Ήντουνας, Κ. (2011), «Η Σημασία της Στρατηγικής Αντιμετώπισης της Τιμολογιακής Στρατηγικής», Marketing Week, Τεύχος 1366, Δεκέμβριος, σελ. 20.
 • Μπάλτας Γ. Γινόμαστε ξανά ανταγωνιστικοί. Βήμα της Κυριακής. 8-5-2011.
2010
 • Ήντουνας, Κ. (2010), «Δημόσια Υγεία και Οικονομική Κρίση», Άλμα Υγείας, Τεύχος 8, Φθινόπωρο, σελ. 16.
 • Μπάλτας Γ. Το αίνιγμα των τιμών στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών. Βήμα της Κυριακής, 9 Μαϊου 2010.
 • Μπάλτας Γ. Μϊα δομική αλλαγή στην αγορά. Βήμα της Κυριακής, 15 Αυγούστου 2010.
 • Μπάλτας Γ. Καταναλωτική συμπεριφορά: επικρατεί το value for money. Marketing Week, Τεύχος 1305, 20/9/2010.
 • Μπάλτας Γ. Guest editor. Σελφ Σέρβις. Τεύχος Σεπτεμβρίου 2010.
2009
 • Ήντουνας, Κ. (2009), «Αποτελεσματική Τιμολόγηση Προϊόντων Private Labels», Self Service, Τεύχος 382, Μάρτιος, σελ. 50-51.
2008
 • Ήντουνας, Κ. (2008), «Τι Σημαίνει Ολοκληρωμένη Στρατηγική Τιμολόγησης», Self Service, Τεύχος 370, Φεβρουάριος.
2007
 • Ήντουνας, Κ. (2007), «Η Μοντέρνα Μέθοδος Τιμολόγησης των Private Labels», Self Service, Τεύχος 367, Νοέμβριος, σελ. 78.
 • Ήντουνας, Κ. (2007), «Ο Στρατηγικός Χειρισμός των Παραπόνων του Πελάτη», Self Service, Τεύχος 365, Σεπτέμβριος, σελ. 72-74
2005
 • Παπαβασιλείου, Ν. και Ήντουνας, Κ. (2005), «Επικίνδυνες οι Απλές Μέθοδοι Τιμολόγησης», Ναυτεμπορική, 5 Ιουλίου 2005,  σελ. 8-9.
 • Παπαβασιλείου, Ν. και Ήντουνας, Κ. (2005), «Πώς Αντιλαμβάνονται οι Καταναλωτές τις Τιμές», Ναυτεμπορική, 16 Νοεμβρίου 2005,  σελ. 51.