Βιβλία

2019
 • Ήντουνας, Κ. (2019), «Λειτουργία Μάρκετινγκ», σε Σαλαβού, Ε., Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ: Εταιρικές Λειτουργίες, Κεφάλαιο 3, Εκδόσεις Εταιρίας Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του ΟΠΑ, Αθήνα.
2018
 • Μπάλτας Γ. & Ρεπούσης Π. (2018). Επιχειρησιακή Αναλυτική και Ποσοτικά Υποδείγματα Μάρκετινγκ & Διαδικτύου (Β’ έκδοση). Εκδόσεις Rosili, Αθήνα.
2017
 • Παπαβασιλείου, Ν. και Ήντουνας, Κ. (2017), Η Τιμολογιακή Στρατηγική της Επιχείρησης, Unibooks, Αθήνα.
 • Μπάλτας Γ. & Ρεπούσης Π. (2017). Επιχειρησιακή Αναλυτική και Ποσοτικά Υποδείγματα Μάρκετινγκ & Διαδικτύου. Εκδόσεις Rosili, Αθήνα
2015
 • Αυλωνίτης, Γ., Δημητριάδης, Σ. και Ήντουνας, Κ. (2015), Στρατηγικό Βιομηχανικό Μάρκετινγκ: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση, Rosili, Αθήνα.
 • Avlonitis, G. and Indounas, K. (2015), “Price Management in Financial Services”, in Harrison, T. and Estelami, H., The Routledge Companion to Financial Services Marketing, Routledge, New York.
2014
 • Indounas, Κ. (2014), “Case Study on Break-Even Analysis”, in Liozu, S.M. and Hinterhuber, A., The ROI of Pricing: Measuring the Impact and Making the Business Case, Routledge, New York.
2013
 • Δρόσος, Δ. (2013) «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα
2010
 • Ήντουνας, Κ. (2010), «Λειτουργία Μάρκετινγκ», σε Σαλαβού, Ε. και Κυριακίδου, Ο., Μάνατζμεντ: Εταιρικές Λειτουργίες, Κεφάλαιο 3, Rosili, Αθήνα.
 • Μπάλτας Γ. & Παπασταθοπούλου Π. (2013). Συμπεριφορά Καταναλωτή, Β΄έκδοση. Εκδόσεις Rosili, Αθήνα.
2005
 • Παπαβασιλείου, Ν. και Ήντουνας, Κ. (2005), Η Τιμολογιακή Στρατηγική της Επιχείρησης, Σταμούλης, Αθήνα.
2003
 • Παπαβασιλείου Ν. & Μπάλτας Γ. (2003) Μάρκετινγκ Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου. Εκδόσεις Rosili, Αθήνα.
 • Παπαβασιλείου Ν. & Μπάλτας Γ. (2003) Διοίκηση Δικτύων Διανομής & Logistics. Εκδόσεις Rosili, Αθήνα.
 • Μπάλτας Γ. & Παπασταθοπούλου Π. (2003). Συμπεριφορά Καταναλωτή: Αρχές, στρατηγικές, εφαρμογές. Εκδόσεις Rosili, Αθήνα.
 • Δημητριάδης Σ. & Μπάλτας Γ. (2003). Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Μάρκετινγκ. Εκδόσεις Rosili, Αθήνα. (με Σέργιο Δημητριάδη)