Πιλοτική Δράση του προγράμματος Erasmus+/LE.A.DE.R project

Συμμετοχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του ΟΠΑ στην Πιλοτική Δράση του προγράμματος Erasmus+/LE.A.DE.R project

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016, 11.00 – 17.00 Κτήριο: Ελπίδος 13, Πλατεία Βικτωρίας, αίθουσα σεμιναρίων ΔΑΣΤΑ

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης, θα υλοποιήσει την Πιλοτική Δράση με τίτλο: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων κινητικότητας», στο κτήριο του Γραφείου Διασύνδεσης, οδός Ελπίδος 13, πλησίον Πλατείας Βικτωρίας, στην αίθουσα σεμιναρίων ΔΑΣΤΑ (2ος όροφος).

Το πρόγραμμα της Πιλοτικής Δράσης θα περιλαμβάνει: βιωματικό εργαστήριο διαχείρισης της σταδιοδρομίας στο εξωτερικό, την δημιουργία του «προσωπικού φακέλου» και τους τρόπους προετοιμασίας και έρευνας για μεταπτυχιακό ή εργασία στο εξωτερικό. Η δράση προσφέρεται δωρεάν και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, LE.A.DE.R.

Απευθύνεται σε φοιτήτριες και φοιτητές του ΟΠΑ, που θέλουν να εργασθούν ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό, με την προϋπόθεση ότι είναι τελειόφοιτοι με εκκρεμότητα έως και τρία μαθήματα για τη λήψη πτυχίου, και σε μεταπτυχιακούς που βρίσκονται στη φάση εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας τους. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων και η πρόσβαση στην πληροφόρηση που θα βοηθήσει τους φοιτητές να ξεπεράσουν τα εμπόδια κινητικότητας προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή και ηπείρους. Επισυνάπτεται σχέδιο προγράμματος.

Με το πέρας της δράσης οι συμμετέχοντες θα λάβουν στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο φάκελο με τη σχετική πληροφόρηση, προκειμένου να διερευνήσουν περαιτέρω τις αγορές του εξωτερικού.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα παρακαλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το έντυπο εγγραφής, στον παρακάτω σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/9mVia5G48Q6wiWzL2 μέχρι την 4η Δεκεμβρίου 2016, ώρα 20.00.

Λόγω του ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, θα σας παρακαλούσαμε θερμά να συμπληρώσετε την αίτησή σας, εφόσον έχετε αποφασίσει να λάβετε μέρος στην πιλοτική δράση. Διαφορετικά, στην περίπτωση που δεν προσέλθετε, δεν υπάρχει η δυνατότητα από τους διοργανωτές για αναπλήρωση της θέσης. Η επιλογή θα γίνει βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στην αίτηση.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την κα Αγγελική Παναγιωτίδου: apan@aueb.gr.