Έναρξη εργαστηριακών μαθημάτων

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ R"

Την ερχόμενη εβδομάδα   θα γίνει η έναρξη* των εργαστηρίων του μαθήματος Εισαγωγή στον προγραμματισμό με R με τα εξής τμήματα:

  • Τετάρτη 13:00-15:00  Α έως και Κ Πρωτοετείς (διδ. Ηλίας Λερίου),
  • Παρασκευή 11:00-13:00 Λ έως και Ω και Λατινικά γράμματα Πρωτοετείς (διδ. Ευγενία Τσομπανάκη),
  • Παρασκευή 13:00-15:00 Φοιτητές παλαιότερων ετών (έτος>=2) (διδ. Ευγενία Τσομπανάκη)

#Αλλαγή Τμήματος μπορεί να γίνει Μόνο με αμοιβαία ανταλλαγή μεταξύ φοιτητών των τμημάτων

* Σημείωση: Για τους φοιτητές παλαιότερων ετών το 1ο εργαστηριακό μάθημα θα γίνει την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018