Εγγραφές ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

 Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2018

Εγγραφές των εισαγόμενων με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Οι εγγραφές των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα 18/10/2018 μέχρι και 26/10/2018, τις ημέρες και ώρες που δέχονται οι Γραμματείες, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 – 14:00 και Παρασκευή 11:00 – 13:00.

Δελτίο Τύπου Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

 (απαιτούμενα δικαιολογητικά)

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ