Σεμινάρια Jean Monnet, 22Μαίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEAN MONNET

23η Περίοδος

Γ. Δ. Δημόπουλος

Καθηγητής Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

«ΤΙ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ;»

Ομιλητής

Ευάγγελος Βασιλάτος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Θέμα

««Θεσμοί και Μακροοικονομική δραστηριότητα»

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019

Αμφιθέατρο Δεριγνύ

ώρα 19:00 – 21:00