Αλλαγές στο Πρόγραμμα Σπουδών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019-2020

  1. Το μάθημα επιλογής κατεύθυνσης 7ου Εξαμήνου (8171) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ δεν θα διδαχθεί
  2. Το μάθημα επιλογής κατεύθυνσης 7ου Εξαμήνου (8189) ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (Design Thinking for Innovation) δεν θα διδαχθεί
  3. Υποχρεωτικό μάθημα Κατεύθυνσης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΦΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» της Κατεύθυνσης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ αντικαθίσταται από το νέο μάθημα «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ»

Από τη Γραμματεία