"Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με R"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα με τίτλο «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με R» θα διεξάγεται στην αίθουσα Δ22 και την Τρίτη  και την Πέμπτη.

                                                                                                                                                                 Εκ της Γραμματείας

                                                                                                                                                                       15/10/2019