Κωδικοί πρόσβασης πρωτοετών φοιτητών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο υπολογιστών έχει στείλει τους κωδικούς πρόσβασης  των νεοεισαχθέντων φοιτητών για τα εργαστήρια του, στα πανεπιστημιακά τους email  user@aeub.gr.

Από τη Γραμματεία Στατιστικής