Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Στατιστικής

Σύμφωνα με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη διεξαγωγή κατατακτηρίων εξετάσεων κατά το ακαδ. έτος 2020-2021 οι κατατακτήριες εξετάσεις δεν θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 1-20/12/2020.

Η διεξαγωγή αυτών θα πραγματοποιηθεί, μετά την άρση του έκτακτου μέτρου της αναστολής διεξαγωγής εξετάσεων με φυσική παρουσία, εντός του χρονικού διαστήματος που θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

και σε καμία περίπτωση πριν την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την ως άνω ανακοίνωση.

Διεξαγωγή κατατακτήριων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 - ΦΕΚ

Κατά τη διενέργεια των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς κορωνοϊού, όπως αυτά έχουν καθοριστεί στην υπ΄ αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 3707), και εξειδικεύονται ακολούθως:

α) ως υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, τόσο από τους εξεταζόμενους, όσο και από τους επιτηρητές,

β) οργάνωση των κατατακτηρίων εξετάσεων με τη χρήση περισσότερων αμφιθεάτρων/αιθουσών και με ανώτατο όριο συμμετοχής έως τον αριθμό των πενήντα (50) εξεταζομένων ανά αμφιθέατρο/αίθουσα,

γ) επιμελής καθαρισμός όλων των χώρων διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων,

δ) τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής από όλους τους συμμετέχοντες στις κατατακτήριες εξετάσεις (σχολαστικός καθαρισμός χεριών, χρήση αντισηπτικού κ.λ.π.), όπως αυτά έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας.

Κατατάξεις Πτυχιούχων Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21

Αίτηση για συμμετοχή στις Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021