Ενημερωτική Συνάντηση για το Πρόγραμμα Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 

Κινητικότητα για σπουδές 2021-2022
 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ότι θα πραγματοποιηθεί Τμηματική ενημερωτική συνάντηση την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021  και ώρα 11.00.

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσα από το Microsoft Teams.

Όνομα Ομάδας: Πρόγραμμα Erasmus+ Τμήματος Στατιστικής

Κωδικός εισόδου: qasl0t2.

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2021

Γραμματεία Στατιστικής