Πρακτικό Εκλογής Νέου Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών