Υποβολή Αίτησης Ορκωμοσίας

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2021, να υποβάλουν «Αίτηση Ορκωμοσίας» το αργότερο έως και την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος (stat@aueb.gr) από τον Ιδρυματικό λογαριασμό του φοιτητή/τριας (xxxxxx@aueb.gr).

Με την κατάθεσή της αίτησή σας θα ακυρώνεται η ακαδημαϊκή σας ταυτότητα (πάσο).

Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ορκωμοσίας (https://www.dept.aueb.gr/el/stat/content/χρήσιμα-έγγραφα)
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομιστεί η ακαδημαϊκή ταυτότητα το συντομότερο δυνατόν
  3. Βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου (θα αναζητηθεί από τη Γραμματεία)
  4. Ερωτηματολόγιο τελειοφοίτων (https://www.dept.aueb.gr/el/stat/content/χρήσιμα-έγγραφα)
  5. Απόδειξη πληρωμής ποσού 15€ για τα τέλη χορήγησης πτυχίου.  Η πληρωμή του ποσού των 15 ευρώ, θα γίνεται μέσω E-Banking στον λογαριασμό που διατηρεί το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Τράπεζα της Ελλάδος με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

IBAN: GR7301000240000000000260059

Σημ: Τα έξοδα της εντολής θα επιβαρύνουν τον εντολέα (φοιτητή/τρια)

Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται:

«Τέλη χορήγησης πτυχίου - Ονοματεπώνυμο και Αριθμός Μητρώου του φοιτητή/τριας».

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής στα τηλέφωνα: 210-8203112,113,111.

Αθήνα, 16/07/2021

Εκ της Γραμματείας