Απονομή Βραβείων Ακαδημαϊκής Επίδοσης

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

Βραβείο Αποφοίτων για Εξέχουσα Ακαδημαϊκή Επίδοση

Απονέμεται «Βραβείο Ακαδημαϊκής Επίδοσης» στους τέσσερις (4) πρώτους αποφοίτους του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής, με τον υψηλότερο βαθμό πτυχίου (τουλάχιστον 7,50)

Σειρά Κατάταξης

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

1

6170069

9,17

2

6170072

8,66

3

6170022

8,08

4

6170064

7,98

Βραβείο Προπτυχιακών Φοιτητών για Εξέχουσα Ακαδημαϊκή Επίδοση*

Απονέμεται «Βραβείο Ακαδημαϊκής Επίδοσης» στους κάτωθι τέσσερις (4) πρώτους προπτυχιακούς φοιτητές, με την υψηλότερη βαθμολογία στα μαθήματα,

κατά το Α’ έτος σπουδών και τη συγκέντρωση 60ΠΜ :

Σειρά Κατάταξης

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΠΜ

1

6200042

8,69

60

2

6200084

8,19

60

3

6200099

8,00

60

4

6200036

7,69

60

κατά  το Β’ έτος σπουδών και τη συγκέντρωση –αθροιστικά- τουλάχιστον 120ΠΜ :

Σειρά κατάταξης

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΠΜ

1

6190133

8,22

125

2

6190035

7,70

125

3

6190124

7,13

120

4

6190106

7,11

126

κατά το Γ’ έτος σπουδών και τη συγκέντρωση –αθροιστικά- τουλάχιστον 180ΠΜ :

 

Σειρά κατάταξης

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΠΜ

1

6180094

8,68

195

2

6180095

8,64

203

3

6180106

8,54

190

4

6180104

8,39

213

κατά το Δ’ έτος σπουδών και τη συγκέντρωση –αθροιστικά- τουλάχιστον 240ΠΜ :

Σειρά κατάταξης

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΠΜ

1

6170022

9,10

270

2

6170069

9,09

261

3

6170072

8,88

261

4

6170073

8,84

252

* Εξαιρούνται της επιβράβευσης Εξέχουσας Επίδοσης Προπτυχιακών Φοιτητών οι κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και όσοι έχουν λάβει απαλλαγή από την εξέταση μαθήματος/ων. Οι συγκεκριμένοι λαμβάνουν μόνο το «Βραβείο Καλής Επίδοσης».

Βραβείο Προπτυχιακών Φοιτητών για Καλή Ακαδημαϊκή Επίδοση

Απονέμεται «Βραβείο Ακαδημαϊκής Επίδοσης» στους κάτωθι προπτυχιακούς φοιτητές, με μέσο όρο βαθμολογίας (τουλάχιστον 7,00), στα μαθήματα,

του Α’ έτους σπουδών και τη συγκέντρωση 60ΠΜ :

Σειρά κατάταξης

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΠΜ

1

6200044

7,25

60

2

6200017

7,25

60

του Β’ έτους σπουδών και τη συγκέντρωση –αθροιστικά- τουλάχιστον 120ΠΜ :

Σειρά κατάταξης

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΠΜ

1

6190145

7,68

120

του Γ’ έτους σπουδών και τη συγκέντρωση –αθροιστικά- τουλάχιστον 180ΠΜ :

Σειρά κατάταξης

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΠΜ

1

6180115

8,11

198

2

6180111

8,03

181

3

6180037

7,97

192

4

6180134

7,90

200,5

5

6180097

7,05

206,5

του Δ’ έτους σπουδών και τη συγκέντρωση –αθροιστικά- τουλάχιστον 240ΠΜ:

Σειρά κατάταξης

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΠΜ

1

6170064

8,44

254

2

6170076

7,49

248

3

6170104

7,36

240

4

6170043

7,35

241

5

6170084

7,26

240

6

6170049

7,21

240