Πρόγραμμα Erasmus 2022-23

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+                                   

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ     

                                                                                                    Αθήνα, 20/4/2022

Ακολουθεί, κατάσταση των φοιτητών που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ κινητικότητα για σπουδές για το ακαδημαϊκό  έτος 2022-2023.

Σημειώνεται ότι, η επίσημη έγκριση της κινητικότητας των παρακάτω φοιτητών θα γίνει από το Ίδρυμα Υποδοχής μόλις σταλούν τα στοιχεία τους από τη Γραμματεία!

α/α

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΩΡΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ

1

6190089

Universite Catholique de l’Ouest

FRANCE

WINTER

2

6200111

Orebro University

SWEDEN

WINTER

3

p3632005

Universita Cattolica Del Sacro Cuore

(μεταπτυχιακό)

ITALY

WINTER

4

f3612112

Universita Cattolica Del Sacro Cuore

 (μεταπτυχιακό)

ITALY

WINTER

5

6190040

Hasselt University

BELGIUM

SPRING

6

6190045

Universita di Bologna

ITALY

SPRING

7

6190049

Universite de Nantes

FRANCE

SPRING

8

6190055

Norwegian School of Economics- NHH

NORWAY

SPRING

9

6190077

Universite de Nantes

FRANCE

SPRING

10

6190092

Eindhoven University of Technology

THE NETHERLANDS

SPRING

11

6200014

Ludwig Maximilians Universitat Munchen

GERMANY

SPRING

Σχετικά με την παρακάτω αίτηση ο/η ενδιαφερόμενος/η μπορεί να δει τις παρατηρήσεις:

           

Αρ.Μητρώου

Παρατηρήσεις

6190062

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΒΓΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές που επιλέχθηκαν ότι, είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των διαδικασιών που ορίζει το κάθε Ίδρυμα Υποδοχής. Τα παραπάνω στοιχεία (προθεσμίες υποβολής, δικαιολογητικά, κλπ) αναφέρονται στις ιστοσελίδες των ξένων Πανεπιστημίων και είναι ευθύνη των επιτυχόντων να τα αναζητήσουν. Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, καθώς και την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Υποδοχής.