Ενημέρωση Υποψηφίων Φοιτητών για το Πρόγραμμα Σπουδών

Δελτίο Τύπου

Το Τμήμα Στατιστικής ενημερώνει τους υποψήφιους φοιτητές

για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του,

στο πλαίσιο συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού τους Δελτίου

 

Η Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής είναι στη διάθεση των υποψήφιων φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για να τους ενημερώσει για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα αφορά αποκλειστικά το επιστημονικό αντικείμενο του Τμήματος Στατιστικής και η ενημέρωση θα προσφέρεται όλο το διάστημα που οι υποψήφιοι φοιτητές θα έχουν στη διάθεσή τους για να καταθέσουν τα μηχανογραφικά τους δελτία.

Καθημερινά, η Γραμματεία θα παρέχει πληροφόρηση και θα απαντά στα ερωτήματα των υποψηφίων φοιτητών κατά τις ώρες 10:00 – 14:00, Δευτέρα έως Παρασκευή. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επικοινωνούν με τα στελέχη της Γραμματείας τηλεφωνικά στο: 210 8203 111, 112, 113 και ηλεκτρονικά στο: stat@aueb.gr.

Σε περίπτωση εξειδικευμένων ερωτήσεων θα δίδεται η δυνατότητα επικοινωνίας και με μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Στατιστικής.