Ημέρες Καριέρας ΟΠΑ 2022

Εγγραφή στις «Ημέρες Καριέρας ΟΠΑ 2022»

Εδώ μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στις «Ημέρες Καριέρας ΟΠΑ 2022», που θα διεξαχθούν στο Ζάππειο Μέγαρο, Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022, 10.00-18.00.

Η εκδήλωση απευθύνεται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και απόφοιτους του ΟΠΑ, υποψήφιους διδάκτορες ή κατόχους διδακτορικού διπλώματος καθώς και εκπαιδευόμενους ή εκπαιδευμένους του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ΟΠΑ.

Η εκδήλωση, που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΟΠΑ, αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ των φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου με περισσότερες από 70 επιλεγμένες επιχειρήσεις από κάθε κλάδο της οικονομίας, στοχεύοντας στην στελέχωσή τους με ανθρώπινο δυναμικό υψηλής γνωστικής κατάρτισης και δεξιοτήτων.

Τα βιογραφικά σημειώματα όλων των συμμετεχόντων θα είναι προσβάσιμα από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με ισχύ για διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία της εκδήλωσης, με δυνατότητα ανανέωσής τους.

Πληροφορίες και Όροι Συμμετοχής και εδώ.