Προσωρινά Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ
ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023 -2024

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5180992 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και κωδ. ΕΛΚΕ 113540, συνεδρίασε η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, η οποία αξιολόγησε τις αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Χειμερινού Εξαμήνου Ακ. Έτους 2023 – 2024 με βάση τα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί και εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος και έκδωσε τα προσωρινά αποτελέσματα.

Δείτε αναλυτικά την προσωρινά αποτελέσματα