Μη πραγματοποίηση μαθήματος "Στοχαστικές Διαδικασίες Ι"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα με τίτλο «Στοχαστικές Διαδικασίες Ι», σήμερα: Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 13:00-15:00 στην αίθουσα Α24 δεν θα πραγματοποιηθεί.

Εκ της Γραμματείας του Τμήματος Στατιστικής

6/11/2023