Ευχαριστήριο μήνυμα στους συμμετέχοντες του OPEN DAY PRESENTATION

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες στην διαδικτυακή μας συνάντηση με θέμα "Open Day Presentation των ΠΜΣ Επιχειρηματική Οικονομική με Αναλυτικές Μεθόδους και ΠΜΣ Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά" που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 25 Μαΐου 2021 μέσω Microsoft Teams και η οποία στέφθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, ευρεία συμμετοχή και αμείωτο ενδιαφέρον. Οι εύστοχες επισημάνσεις των υποψηφίων, οι σκέψεις και οι προβληματισμοί τους έδωσαν ζωή και περιεχόμενο στην πρωτοβουλία μας.

Ειδικότερα, ευχαριστούμε θερμά τους εισηγητές μας, καθ. κ. Τζαβαλή Ηλία (Διευθυντή των ΠΜΣ),

τους διδάσκοντες και μέλη της επιτροπής των ΠΜΣ, επ. καθ. κ. Παγκράτη Σπύρο, επ. καθ. κ. Αντωνίου Φάμπιο,

επ. καθ. κ. Διοικητόπουλο Ευάγγελο και τον κ. Παπαηλία Φώτιο, (King's Business School, King's College London, UK) για τη συμμετοχή τους και τις άκρως ενδιαφέρουσες και επιστημονικά άρτιες παρουσιάσεις τους.

Για να δείτε την παρουσίαση πατήστε εδώ