Εξωτερική Έκθεση Αξιολόγησης

Για το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, συντάχθηκε κατά το έτος 2014, Εξωτερική Έκθεση  σύμφωνα με τα πρότυπα της ΑΔΙΠ, αναλύοντας τα ακόλουθα κριτήρια: 

  1. Πρόγραμμα Σπουδών
  2. Διδακτικό Έργο
  3. Ερευνητικό Έργο
  4. Λοιπές Υπηρεσίες
  5. Στρατηγικός Σχεδιασμός και Πιθανοί Ανασταλτικοί Παράγοντες​​​​​​​
  6. Συμπεράσματα 

Η έκθεση είναι διαθέσιμη κάνοντας κλικ εδώ