Γραφείο Διασύνδεσης - Ένταξη στην αγορά εργασίας

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι το πρώτο Γραφείο που λειτούργησε σε ελληνικό ΑΕΙ και ιδρύθηκε με απόφαση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στις 27-3-1992. Κύρια αποστολή του Γραφείου είναι να βοηθήσει τους φοιτητές και αποφοίτους του ΟΠΑ στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας καθώς και να τους καθοδηγήσει στην αναζήτηση σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου. Επίσης, προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους φοιτητές και αποφοίτους με στόχο τη λήψη αποφάσεων που αφορούν το εργασιακό και εκπαιδευτικό τους μέλλον.

Σήμερα η λειτουργία του Γραφείου εντάσσεται στα πλαίσια της λειτουργίας του Έργου «Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους μέσω του Ε. Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" του ΕΣΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης, κάνοντας κλικ εδώ