Αναβολή διαλέξεων μαθημάτων "Μικροοικονομική Θεωρία" και "Μακροοικονομική" (Μ-Ω)

Ανακοινώνεται ότι οι διαλέξεις της «Μικροοικονομικής Θεωρίας» και «Μακροοικονομικής (Τμήμα Μ-Ω)», δεν θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 24/04/2024, λόγω ασθένειας της διδάσκουσας. Η αναπλήρωση τους θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.