ΏΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022_2023