Υποψήφιοι Διδάκτορες

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΗΜΕΡ. ΑΠΟΔΟΧΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

1

ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ

ΜΑΡΙΑ

2/7/2008

Τσεκρέκος Ανδριανός, Αν. Καθηγητής, ΛΟΧΡΗ -ΟΠΑ

Επίσκοπος Αθανάσιος, Αν. Καθηγητής ΛΟΧΡΗ- ΟΠΑ

Δράκος Κωνσταντίνος, Καθηγητής ΛΟΧΡΗ ΟΠΑ

2/7/2008

2

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ

16/12/2009

Δράκος Κωνσταντίνος,Καθηγητής ΛΟΧΡΗ ΟΠΑ

Επίσκοπος Αθανάσιος, Αν. Καθηγητής ΛΟΧΡΗ- ΟΠΑ

Γεωργούτσος Δημήτριος, Καθηγητής ΛΟΧΡΗ -ΟΠΑ

2/3/2011

3

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΖΩΗ

20/10/2010

Σπύρου Σπύρος, Καθηγητής ΛΟΧΡΗ - ΟΠΑ

Δράκος Κωνσταντίνος, Καθηγητής ΛΟΧΡΗ- ΟΠΑ

Λελεδάκης Γεώργιος, Επίκ. Καθηγητής ΛΟΧΡΗ - ΟΠΑ

6/4/2011

4

ΠΡΑΣΣΑ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

14/12/2011

Γεωργούτσος Δημήτριος, Καθηγητής ΛΟΧΡΗ -ΟΠΑ

Μπεκίρος Στέλιος, Επίκ. Καθηγητής ΛΟΧΡΗ-ΟΠΑ

Τσεκρέκος Ανδριανός, Αν. Καθηγητής, ΛΟΧΡΗ -ΟΠΑ

14/12/2011

5

ΣΚΙΑΔΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΗΛΙΑΣ

14/12/2011

Καβουσανός Εμμανουήλ,
Καθηγητής ΛΟΧΡΗ -ΟΠΑ

Ρομπόλης Λεωνίδας,Επίκ. Καθηγητής, ΛΟΧΡΗ-ΟΠΑ

Χαλαμανδάρης Γεώργιος, Επίκ. Καθηγητής ΛΟΧΡΗ-ΟΠΑ

14/12/2011

6

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

27/9/2012

Τζόβας Χρήστος, Επικ. Καθηγητής ΟΠΑ

Μπάλλας Απόστολος, Καθηγητής ΛΟΧΡΗ- ΟΠΑ

Σιουγλέ Γεωργία, Αν. Καθηγήτρια ΛΟΧΡΗ-ΟΠΑ

27/9/2012

7

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

13/3/2013

Τσεκρέκος Ανδριανός, Αν. Καθηγητής, ΛΟΧΡΗ -ΟΠΑ

Ρομπόλης Λεωνίδας,Επίκ. Καθηγητής ΛΟΧΡΗ-ΟΠΑ

Γιαννακόπουλος Αθανάσιος, Καθηγητής Στατιστική-ΟΠΑ

13/3/2013

8

ΘΩΜΑ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΝΑ

9/10/2013

Δράκος Κων/νος, Καθηγητής, ΛΟΧΡΗ-ΟΠΑ

Κωνσταντίνου Παναγιώτης, Επικ. Καθηγητής, ΔΕΟΣ-ΟΠΑ

Γεωργούτσος Δημήτριος, Καθηγητής ΛΟΧΡΗ -ΟΠΑ

9/10/2013

9

ΝΤΟΚΟΖΗ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ

20/11/2013

Χέβας Δημοσθένης, Καθηγητής  ΛΟΧΡΗ -ΟΠΑ

Μπάλλας Απόστολος, Καθηγητής ΛΟΧΡΗ- ΟΠΑ

Καραμπίνης Νικόλαος, Επίκ. Καθηγητής ΟΠΑ

20/11/2013

10

ΓΑΛΑΝΗ

ΜΑΡΔΙΚΟΥΛΑ

9/10/2013

Γεωργούτσος Δημήτριος, Καθηγητής ΛΟΧΡΗ -ΟΠΑ

Δράκος Κωνσταντίνος, Καθηγητής ΛΟΧΡΗ- ΟΠΑ

Χαλαμανδάρης Γεώργιος, Επίκ. Καθηγητής ΛΟΧΡΗ-ΟΠΑ

9/10/2013

11

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

29/10/2014

Μπάλλας Απόστολος, Καθηγητής ΛΟΧΡΗ- ΟΠΑ

Χέβας Δημοσθένης, Καθηγητής ΛΟΧΡΗ -ΟΠΑ

Δεμοιράκος Ευθύμιος, Επικ. Καθηγητής ΛΟΧΡΗ-ΟΠΑ

29/10/2014

12

ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ

ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ

29/10/2014

Καβουσανός Εμμανουήλ,
Καθηγητής ΛΟΧΡΗ -ΟΠΑ

Δράκος Κωνσταντίνος, Καθηγητής ΛΟΧΡΗ- ΟΠΑ

Ρομπόλης Λεωνίδας, Επικ. Καθηγητής ΛΟΧΡΗ-ΟΠΑ

29/10/2014

13

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

29/10/2014

Παπαδάκη Αφροδίτη,  Καθηγήτρια, ΛΟΧΡΗ-ΟΠΑ

Χέβας Δημοσθένης, Καθηγητής ΛΟΧΡΗ -ΟΠΑ

Γκίκας Δημήτριος, Καθηγητής, ΛΟΧΡΗ-ΟΠΑ

29/10/2014

14

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

16/12/2015

Δράκος Κωνσταντίνος, Καθηγητής ΛΟΧΡΗ ΟΠΑ

Τσεκρέκος Ανδριανός, Αν. Καθηγητής ΛΟΧΡΗ-ΟΠΑ

Κωνσταντίνου Παναγιώτης, Επικ. Καθηγητής ΔΕΟΣ-ΟΠΑ

16/12/2015

15

ΜΑΖΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

16/12/2015

Τσεκρέκος Ανδριανός, Αν. Καθηγητής ΛΟΧΡΗ-ΟΠΑ

Γεωργούτσος Δημήτριος, Καθηγητής ΛΟΧΡΗ -ΟΠΑ

Δράκος Κωνσταντίνος, Καθηγητής ΛΟΧΡΗ ΟΠΑ

16/12/2015

16

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ

16/12/2015

Σπύρου Σπύρος, Καθηγητής ΛΟΧΡΗ - ΟΠΑ

Χαλαμανδάρης Γεώργιος, Επικ. Καθηγητής ΛΟΧΡΗ-ΟΠΑ

Δράκος Κωνσταντίνος,  Καθηγητής ΛΟΧΡΗ ΟΠΑ

16/12/2015

17

ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΟΦΙΑ

16/12/2015

Σπύρου Σπύρος, Καθηγητής ΛΟΧΡΗ - ΟΠΑ

Τσεκρέκος Ανδριανός, Αν. Καθηγητής ΛΟΧΡΗ-ΟΠΑ

Γεωργούτσος Δημήτριος, Καθηγητής ΛΟΧΡΗ -ΟΠΑ

16/12/2015

18

ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

16/12/2015

Δράκος Κωνσταντίνος,  Καθηγητής ΛΟΧΡΗ ΟΠΑ

Τσεκρέκος Ανδριανός, Αν. Καθηγητής ΛΟΧΡΗ-ΟΠΑ

Χαλαμανδάρης Γεώργιος, Επίκ. Καθηγητής ΛΟΧΡΗ-ΟΠΑ

16/12/2015

19

ΣΑΛΛΑΣ

ΦΩΤΙΟΣ

16/12/2015

Παπαδάκη Αφροδίτη, Καθηγήτρια, ΛΟΧΡΗ-ΟΠΑ

Χέβας Δημοσθένης, Καθηγητής ΛΟΧΡΗ -ΟΠΑ

Γκίκας Δημήτριος, Καθηγητής, ΛΟΧΡΗ-ΟΠΑ

16/12/2015

20

ΝΙΚΑ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ

9/11/2016

Παπαδάκη Αφροδίτη, Καθηγήτρια, ΛΟΧΡΗ-ΟΠΑ

Χέβας Δημοσθένης, Καθηγητής ΛΟΧΡΗ -ΟΠΑ

Μπάλλας Απόστολος, Καθηγητής ΛΟΧΡΗ- ΟΠΑ

9/11/2016

21

ΤΖΟΜΑΚΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

19/12/2016

Μπεκίρος Στέλιος, Επικ. Καθηγητής ΛΟΧΡΗ ΟΠΑ

Alessia Baccagnini, Αν. Καθηγήτρια, Οικονομικής Επιστήμης, University College Dublin

Λελεδάκης Γεώργιος, Επίκ. Καθηγητής ΛΟΧΡΗ - ΟΠΑ

19/12/2016

22

ΠΑΡΑΒΑΛΟΥ

ΖΩΗ

19/12/2016

Μπεκίρος Στέλιος, Επικ. Καθηγητής ΛΟΧΡΗ ΟΠΑ

Alessia Baccagnini, Αν. Καθηγήτρια, Οικονομικής Επιστήμης, University College Dublin

Λελεδάκης Γεώργιος, Επίκ. Καθηγητής ΛΟΧΡΗ - ΟΠΑ

19/12/2016

23

ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

8/3/2017

Λελεδάκης Γεώργιος, Επικ. Καθηγητής, ΛΟΧΡΗ-ΟΠΑ

Επίσκοπος Αθανάσιος, Αν. Καθηγητής ΛΟΧΡΗ- ΟΠΑ

Ανδρουτσόπουλος Ίων (Ιωάννης), Αν. Καθηγητής τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΠΑ

8/3/2017

24

ΜΠΑΛΛΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

29/3/2017

Δράκος Κωνσταντίνος, Καθηγητής ΛΟΧΡΗ ΟΠΑ

Χαλαμανδάρης Γεώργιος, Επικ. Καθηγητής ΛΟΧΡΗ-ΟΠΑ

Τζαγκαράκης Μανώλης, Επικ. Καθηγητής, Πα. Πατρών

29/3/2017

25

ΑΛΕΞΙΟΥ

ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ

29/11/2017

Ρομπόλης Λεωνίδας, Επικ. Καθηγητής

Λελεδάκης Γεώργιος, Επικ. Καθηγητής

Κωστάκης Αλέξανδρος, Professor of Finance, University of Liverpool Management School

29/11/2017

26

ΖΕΡΒΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

29/11/2017

Σπύρου Σπύρος, Καθηγητής ΛΟΧΡΗ - ΟΠΑ

Δεμοιράκος Ευθύμιος, Επικ. Καθηγητής ΟΠΑ

Ανδριοσόπουλος Κωνσταντίνος, Associate Professor in Finance and Energy Economic, ESCP Europe Business School

29/11/2017

27

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

21/12/2017

Μπάλλας Απόστολος, Καθηγητής ΛΟΧΡΗ- ΟΠΑ

Χέβας Δημοσθένης, Καθηγητής ΛΟΧΡΗ -ΟΠΑ

Δεμοιράκος Ευθύμιος, Επικ. Καθηγητής ΛΟΧΡΗ-ΟΠΑ

21/12/2017

28

ΧΛΩΜΟΥ

ΓΡΗΓΟΡΙΑ

21/12/2017

Δεμοιράκος Ευθύμιος, Επίκ. Καθηγητής ΟΠΑ

Μπάλλας Απόστολος, Καθηγητής ΛΟΧΡΗ- ΟΠΑ

Παπαδάκη Αφροδίτη,  Καθηγήτρια ΛΟΧΡΗ - ΟΠΑ

21/12/2017

29

ΚΑΤΣΑΡΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ

22/3/2018

Χαλαμανδάρης Γεώργιος, Επικ. Καθηγητής ΛΟΧΡΗ - ΟΠΑ

Σπύρου Σπύρος, Καθηγητής ΛΟΧΡΗ - ΟΠΑ

Ρομπόλης Λεωνίδας, Επικ. Καθηγητής ΛΟΧΡΗ-ΟΠΑ

22/3/2018

30

ΛΙΩΣΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

22/3/2018

Σπύρου Σπύρος, Καθηγητής ΛΟΧΡΗ - ΟΠΑ

Γεωργούτσος Δημήτριος, Καθηγητής ΛΟΧΡΗ -ΟΠΑ

Επίσκοπος Αθανάσιος, Αν. Καθηγητής ΛΟΧΡΗ- ΟΠΑ

22/3/2018

31

ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΞΕΝΟΦΩΝ

22/3/2018

Δράκος Κωνσταντίνος, Καθηγητής ΛΟΧΡΗ ΟΠΑ

Τσεκρέκος Ανδριανός, Αν Καθηγητής ΛΟΧΡΗ-ΟΠΑ

Ρομπόλης Λεωνίδας, Επικ. Καθηγητής ΛΟΧΡΗ-ΟΠΑ

22/3/2018

32

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ

ΑΡΙΣΤΩΝ

24/10/2018

Δράκος Κωνσταντίνος, Καθηγητής ΛΟΧΡΗ ΟΠΑ

Γεωργούτσος Δημήτριος, Καθηγητής ΛΟΧΡΗ -ΟΠΑ

Ρομπόλης Λεωνίδας, Επικ. Καθηγητής ΛΟΧΡΗ-ΟΠΑ

24/10/2018

33

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

24/10/2018

Λελεδάκης Γεώργιος, Επικ. Καθηγητής, ΛΟΧΡΗ-ΟΠΑ

Επίσκοπος Αθανάσιος, Αν. Καθηγητής ΛΟΧΡΗ- ΟΠΑ

Ίων Ανδρουτσόπουλος, Αν. Καθηγητής Πληροφορικής ΟΠΑ

24/10/2018

34

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

24/10/2018

Χαλαμανδάρης Γεώργιος, Επικ. Καθηγητής ΛΟΧΡΗ - ΟΠΑ

Ρομπόλης Λεωνίδας, Επικ. Καθηγητής ΛΟΧΡΗ-ΟΠΑ

Καβουσανός Εμμανουήλ, Καθηγητ'ης ΛΟΧΡΗ -ΟΠΑ

24/10/2018

35

ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

24/10/2018

Γεωργούτσος Δημήτριος, Καθηγητής ΛΟΧΡΗ -ΟΠΑ

Δράκος Κωνσταντίνος, Καθηγητής ΛΟΧΡΗ- ΟΠΑ

Σπύρου Σπύρος, Καθηγητής ΛΟΧΡΗ-ΟΠΑ

24/10/2018