Κατατακτήριες Εξετάσεις

Οι πτυχιούχων Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων Υπουργείων κατατάσσονται, μετά από γραπτές εξετάσεις, σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα.

Οι απόφοιτοι Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.K.) και Μεταλυκειακού Έτους Μαθητείας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν. 4763/2020 (Α’ 254) κατατάσσονται, μετά από γραπτές εξετάσεις, σε ποσοστό 1% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα.