Σύμβουλοι Καθηγητές

Ο σύμβουλος σπουδών έχει την υποχρέωση να ενημερώνει, να συζητά και να συμβουλεύει τους φοιτητές/τριες σχετικά με:

1. τη δομή του προγράμματος σπουδών και το περιεχόμενο των μαθημάτων, ώστε αυτοί να είναι ενήμεροι για θέματα, όπως προαπαιτούμενα μαθήματα και γνώσεις που απαιτούνται την παρακολούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων
2. την παρακολούθηση φροντιστηρίων και τη συμμετοχή σε εργαστήρια με στόχο την καλύτερη κατανόηση και επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις
3. το περιεχόμενο μαθημάτων επιλογής με στόχο την επιλογή μαθημάτων που είναι πιο κοντά στα προσωπικά και ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα του φοιτητή
4. τα αποτελέσματα των εξετάσεων
5. τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό
6. τις επαγγελματικές προοπτικές και τη διασύνδεση τους με την αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους (πρακτική άσκηση), αλλά και μετά το πέρας αυτών
7. οποιοδήποτε άλλο ζήτημα ή θέμα που θέτει ο φοιτητής/τρια που μπορεί να σχετίζεται με τις σπουδές του/της

Οι σύμβουλοι καθηγητές για το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής έχουν ορισθεί ως ακολούθως:

Για το πρώτο έτος σπουδών: Αφροδίτη Παπαδάκη και Αθανάσιος Επίσκοπος.
Για το δεύτερο έτος σπουδών: Δημοσθένης Χέβας και Γεώργιος Χαλαμανδάρης.
Για το τρίτο έτος σπουδών: Απόστολος Μπάλλας και Λεωνίδας Ρομπόλης.
Για το τέταρτο έτος σπουδών: Ευθύμιος Δεμοιράκος και Δημήτριος Γεωργούτσος.