Διοίκηση του Τμήματος

Επικεφαλής του Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος που εκλέγονται με διετή θητεία. Για τη διετία 2020 - 2022 
Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο Αν. Καθηγητής Ανδριανός Τσεκρέκος και Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Αν. Καθηγητής Λεωνίδας Δουκάκης. Το ανώτατο όργανο διοίκησης του Τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση, στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος, καθώς και εκπρόσωποι όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών.

Πρόεδρος Αν. Καθηγ. Ανδριανός Τσεκρέκος
Τηλέφωνο γραφείου: +30 210 8203 928
Email: tsekrekos@aueb.gr

Αν. Πρόεδρος Αν. Καθηγ. Λεωνίδας Δουκάκης
Τηλέφωνο γραφείου: +30 210 8203 121
Email: ldoukakis@aueb.gr

Αν. Γραμματέας Μαριέττα Πάνου
Τηλέφωνο γραφείου: +30 210 8203 300
Email: mpanou@aueb.gr